Årets vattenavläsning genomfördes som bekant under vecka 42. Inrapporteringen gick mycket bättre i år än tidigare, och endast ett tjugotal saknades när tiden gick ut. Stort tack för det! I år rapporterade 157 av föreningens drygt 300 medlemmar på hemsidan, …

Tack! Läs mer ›

Föreningsstämma tisdagen den 10 april På föreningsstämman kommer vi bland annat att göra en slutredovisning av projektet och ge er möjlighet att ställa frågor, missa inte det! Kallelsen med agenda har skickats ut brevledes, men återfinnes även här nedan. Kallelse …

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift Läs mer ›