Lägesrapport för avlopp och bredband

Traktor, grävmaskin och en bandtraktor med en stor kabeltrumma med svart slang står på en åker. Bakom dem ser man granskog och till höger skymtar ett rött uthus med svart plåttak.

En tredjedel kvar innan grävningen är klar

Grävningen och slangläggningen i Område 6 (Söne Sörby, Torp, Hagen, Jonsgården, Storegården, Marbogården med flera) är inne i slutfasen och därmed har ca 2/3 delar av grävning klarats av.

Nästa etapp blir Område 3, som innefattar Stalltorp, Nolhagen, Larstorp och Sandvik bl a. Den etappen beräknas kunna påbörjas om ca 2 veckor, d v s runt jul. Ta gärna en titt på områdeskartan (JPG, 4 MB).

Det är viktigt att du läser Instruktion för pumpstation LPS 2000E resp 2000 EIV innan det nya avloppet tas i drift.

Både områdeskartan och instruktionen hittar du genom att klicka på Avlopp i huvudmenyn.

Vi vill passa på att påminna alla nya användare av avloppspumpanläggningarna att tänka på vad ni spolar ner i avloppet! Föreningen ansvarar normalt för underhåll av pumpanläggningen, men vid misskötsel av anläggningen får den enskilda medlemmen stå för kostnaden.

Uppgörelse om bredband

Vi har nu efter många diskussioner och möten fått till en uppgörelse med Lidköpings Bredband, rörande hur vi ska genomföra bredbandsprojektet för ÖSS VA:s hela verksamhetsområde, inkl Skalunda. Lidköpings Bredband kommer därmed genom sitt marknadsbolag Fastbit AB att erbjuda bredbandstjänster genom Openbit-portalen, och tar hand om alla frågor som har med bredband att göra fortsättningsvis. Detta följer helt vårt ursprungliga upplägg och känns som en bra lösning.

Dags för vattenavläsning

Från och med nu kan du som medlem rapportera in din vattenavläsning för 2016. Formuläret är tillgängligt till och med måndag 24 oktober.

För att kunna rapportera in här på hemsidan behöver du logga in med ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet är ditt medlemsnummer/kundnummer i föreningen. Det hittar du på adresslappen på utskicket om vattenavläsning. Läs Hur loggar jag in? för instruktioner, eller skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se) som har hand om hemsidan. Observera att vi inte tar emot inrapporteringar via mejl.

Vi hoppas att så många som möjligt använder hemsidan för inrapportering. Det underlättar föreningens administration och blir billigare för alla parter.

Statusrapport om avlopp och bredband, samt vattenavläsning v 42

Avlopp

Våra duktiga grävare har nu grävt klart område 5 – Nolbacka, Stommen, Björkholmen, Söne By (runt gamla mejeriet och kyrkan) och ner mot Söne Sörby/ Söne Mad.

Senaste veckorna har gått riktigt bra när man gjort omlokalisering och startat upp i område 6, uppe i Ettrum i utkanten av Örslösa samhälle kring Marbogården och Storegården.

Det innebär att vi nu avverkat ca 3,5 mil av totalt 6 mils grävning, och kan påbörja ingrävningar och påkopplingar för område 5 med ytterligare ca 50 medlemmar. Ett utskick till dessa medlemmar har gjorts i veckan, där vi uppmanat att snabbt svara på önskemål om ingrävningshjälp. Det är angeläget att vi får igång så många som möjligt på vårt nylagda avloppssystem, så vi håller flödet uppe i vårt ledningssystem, nu när sommarstugefolket stänger ner för vintern.

Tidigare har ca 70 sommarstugor (Svalnäs/Hindens Rev) kopplats på samt ca 30 åretruntboende utefter huvudstammen, vilket innebär att vi från uppstarten den 16 maj nu kan ta hand om avloppet från dessa 100 medlemmar samt de tillkommande 50 ovan. Hittills har det gått störningsfritt vilket vi är väldigt glada för. Det innebär att våra anslutna medlemmar skött sig bra och bara spolat ner sådant som våra pumpar klarar av.

Tidplanen för avloppsprojektet är nu att göra klart område 6 under hösten för att sedan göra omlokalisering ner mot område 3 – Sandvik – där grävning skall ske över vintern. Nästa vår är det så dags för den avslutande etappen, område 4 i Skalunda.

Etapperna och en karta över områdena hittar du under Avlopp i huvudmenyn.

Skötsel av pumparna

Det är viktigt att vi vårdar vår nya avloppsanläggning genom att tänka på vad vi spolar ner i vårt avlopp. Avloppet inte är en avfallsbrunn, utan ska bara tillföras normalt spillvatten. I toaletten skall du bara spola ner kiss, bajs och toapapper. Läs Instruktion för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV innan du börjar använda det nya avloppet.

Föreningen ansvarar normalt för underhåll av pumpanläggningen, men vid misskötsel av anläggningen får den enskilde medlemmen stå för kostnaden. Därför är det av största vikt att vi alla följer instruktionerna och inte spolar ner sådant som inte hör hemma i avloppet.

Vid problem med pumpen, börja med att läsa Instruktion för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV. Där finns instruktioner och kontaktuppgifter.

Inför vintern

Inför vintern behöver inga speciella åtgärder vidtas annat än att ni ser till att ström finns till pumpanläggningen. Speciellt viktigt för de som har den isolerade varianten med inbyggt frostskydd.

Bredband

Vi håller på att förhandla med Lidköpings Bredband för att få till en lösning för hela området. En viss komplicering utgör det förhållandet att det redan finns en bredbandsförening i Skalunda, vilket kräver en samverkan mellan tre parter. Går förhandlingarna i lås, beräknar vi att kunna börja inblåsning av fiber våren 2017, i de områden som då är färdiggrävda.

När det gäller bredband är det många som undrar om man kan teckna sommarabonnemang med sitt bredbandsbolag? Svaret är ja, det går numera att skriva korta avtal på tex 3 månader, med 1 månads uppsägningstid, så länge man inte binder upp sig med avbetalningsköp av utrustning (såsom router, modem, box), eftersom det brukar medföra en bindningstid om minst 12 månader.

Vatten

Vattenavläsning vecka 42

Under vecka 42 skall vattenavläsning ske i vår förening.

Vi kommer att göra ett separat brevutskick om detta, men vi vill passa på att uppmana till att så många som möjligt rapporterar in via vår hemsida. Det underlättar vår administration samt blir billigare för alla parter.

För att kunna rapportera in på hemsidan behöver du logga in med ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet är ditt medlemsnummer/kundnummer i föreningen. Det hittar du på adresslappen på utskicket om vattenavläsning. Om du saknar lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se) som har hand om hemsidan.

Mer information kommer!

Höjd taxa nästa år

Årets avläsning blir den sista med den låga taxan på enbart vatten. Nästa år kommer taxan att inkludera avgift för avlopp, och ökar därmed med ca 10 kr/m³.

Inför vintern

Tänk på frysrisken för de av er som har sommarstugor utan vintervärme, tappa av ert vattensystem!

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören

Nu är ledningsarbetena med förstärkningen av vårt dricksvattennät klara!

Det är ofrånkomligt att utföra sådana här jobb utan att få in luft i ledningsnätet. Luft i vattennätet ger ett missfärgat, ”grumligt” vatten, men det är inte farligt. Många ringer och är oroliga, men det är som sagt bara luft och ingen förorening.

Vi har tvättat ur och provtryckt de nya grova ledningarna med bästa tänkbara metod, den s k Pollex-metoden, vilket bland annat innebär att ledningarna har desinficerats med klor och därefter spolats igenom fyra gånger. Därefter har vi tagit vattenanalyser i form av tredagarsprov och sjudagarsprov. Samtliga prover visar mycket låga och bra värden, så ni kan lugnt dricka vårt vatten, även om det ser grumligt ut. Låt glaset stå en halv minut så försvinner grumligheten.

Vattenavstängning v 23

Under vecka 23 kommer vi att utföra ledningsarbeten på dricksvattennätet, med början på tisdag 7 juni. Avstängning kommer att ske vid några olika tidpunkter, huvudsakligen under tisdag-onsdag och drabbar olika delar av nätet, vilket inte kan förutbestämmas. Spola gärna upp vatten i ett kärl för att ha till hands!

Dessa områden berörs:

  • Skog
  • Sandvik
  • Nolhagen
  • Svalnäs
  • Hindens Rev
  • Främmestad
  • Nolbacka
  • Björkholmen

Har du frågor kan du kontakta Per Larsson: 0721-66 00 44.

Top