Kategori: Info från styrelsen

Rapport från stämman

Rapport från stämman 3 april 2019 Drygt 30 medlemmar deltog på föreningsstämman, vilket motsvarar ca 10 procent av föreningens medlemmar.  1.Verksamhetsrapporten, större händelser Föreningens överklagande till Förvaltningsrätten angående moms på insatserna, nu avgjorts, där Förvaltningsrätten ställer sig på Skatteverkets sida

Tack!

Tack! Årets vattenavläsning genomfördes som bekant under vecka 42. Inrapporteringen gick mycket bättre i år än tidigare, och endast ett tjugotal saknades när tiden gick ut. Stort tack för det! I år rapporterade 157 av föreningens drygt 300 medlemmar på

Vattenavläsning v 42 2018

Vattenavläsning v 42 2018 Vecka 42, 15-21 oktober, är det dags att läsa av årets vattenförbrukning på våra vattenmätare. Likt föregående år är det du som medlem som läser av din/dina vattenmätare och själv rapporterar in aktuell mätarställning. OBSERVERA,  att

Info från föreningsstämman 10 april 2018

Info från föreningsstämman 10 april 2018 Ca 50 medlemmar deltog på föreningsstämman. Summering av 2017 Av verksamhetsrapporten framgick att det stora avlopps-och bredbandsprojektet nu färdigställts, med ett mycket positivt resultat sett till funktion och ekonomi. Totalt har 290 hushåll anslutits

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift

Kallelse till föreningsstämma och statusrapport efter 2 års drift Föreningsstämma tisdagen den 10 april På föreningsstäman kommer vi bland annat att göra en slutredovisning av projektet och ge er möjlighet att ställa frågor, missa inte det! Kallelsen med agenda har skickats

Top