ÖSS VA Ekonomisk förening

Föreningen bildades 1994. Under 2013 tillkom sommarstugeområdet i Svalnäs och 2014 ytterligare ett sommarstugeområde vid Hindens rev. Verksamhetsområdet omfattar nu Örslösa, Söne, Skalunda, Hindens rev och Svalnäs. Föreningens medlemsantal uppgick i maj 2016 till 324.

Fram till årsmötet 2014 var föreningen en vattenförening (Örslösa-Söne-Skalunda Vattenförening) med uppdraget att för medlemmarna utföra, driva och underhålla renvattenanläggning samt leverera vatten till medlemmarnas fastigheter. Vid årsmötet 2014 togs enhälligt beslut om en ombildning till vatten- och avloppsförening, och vid extra föreningsstämma den 14 oktober 2014 skedde ombildningen till ÖSS VA Ekonomisk förening.

Hösten 2015 startade föreningen ett projekt för att ansluta medlemmarna till det kommunala avloppet samt dra fiber för bredband. Målet är att hela projektet ska vara klart våren 2017.

I vattenprojekten för de nytillkomna sommarstugeområdena passade man på att lägga ner tomslang för avlopp och bredband vid grävning och läggning av vattenledning.

Föreningen har i nuläget en stark kassa, efter det stora nytillskottet av medlemmar från sommarstugeområdena 2013 och 2014.