Påminnelse: Teckna avtal om bredband innan 28/2

Påminnelse: Teckna avtal om bredband senast 28/2!

Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500 kr.

Du som bor i område 5, d v s Skalunda med omnejd, har tid fram till den 30 juni, men det finns heller ingen anledning att vänta med avtalet för din del.

Fastbit AB har hittills fått in 165 st ”beställningar” av våra 211 st föranmälda.

För information om områden och för att göra beställning, gå till http://openbit.se/anslut/oss

Huvudparten av våra medlemmar har redan i avtalet med ÖSS VA gällande avlopp förbundit sig att göra bredbandsinstallation och den av Fastbit AB aviserade kostnaden ingår i tidigare angivna kostnaden i avtalet med ÖSS VA. Med vår slutliga lösning att välja Lidköpings Bredband som huvudpartner att ta hand om bredband i vårt område, så ska avtal skrivas på med Fastbit AB, som är den framtida juridiska parten, som handhar ert bredband. ÖSS VA bedriver inte bredband utan har enbart stått för kanaliseringen, d v s själva skyddsslangarna som fibern blåses i samt skåp och brunnar.

Lägesrapport Avlopp

Våra duktiga grävare har nu avverkat drygt 5 mil av våra beräknade 6,9 mil och befinner sig för närvarande i Sandviksområdet, som beräknas bli klart vecka 9. Vädret denna vinter har hittills varit gynnsamt, liksom det låga vattenståndet i Vänern för de strandnära tomterna.

Därefter återstår enbart Skalunda-området, där grävningarna beräknas påbörjas v 10.

Vår ursprungskalkyl låg på 6,3 mils grävning, men under projektets gång har nya intressenter tillkommit, som resulterat i ökad ledningslängd.

Lägesrapport Vatten

Utskick av vattenfakturorna för 2016-års förbrukning har blivit försenade till vissa medlemmar, men är på gång.

Kort sammanfattning av infomöte 12/1

Kort sammanfattning av infomöte 12/1

Om du missade informationsmötena om bredband 12/1 så kommer här en väldigt kortfattad sammanfattning.

Dessa är villkoren för att du ska kunna få fiber för bredband inkopplat i ditt hus:

  1. Du är medlem i ÖSS VA Ek. för.
  2. Du har beställt tomrör av föreningen (som fibern ska blåsas in i)
  3. Du har tecknat anslutningsavtal för fiber
  4. Du har grävt ner kanalisation på din tomt fram till stället där fibern ska in i huset.

Priset för anslutningen är 13 300 kr förutsatt att avtal tecknas innan:

  • 2017-02-28 för de som bor i Söne, Tubbetorp, Svalnäs, Örslösa
  • 2017-06-30 för de som bor i Skalunda

Karta över detta finns på Openbits projektsida för ÖSS VA: http://openbit.se/anslut/oss

13 300 kommer alltså att dras från den kommande betalningen till föreningen, eftersom man från början räknade med att föreningen skulle sköta detta.

Du kan teckna avtalet på Openbits hemsida m.h.a. bank-id (http://openbit.se/anslut/oss och klicka på “Jag vill anmäla mig”) eller beställa att få ett avtal hemskickat att fylla i. Det är viktigt att du skriver på avtalet snarast möjligt, eftersom arbetet med blåsning av fiber startar nu vecka 3.

Anslutning i efterhand kostar 16 800 kr, plus eventuella tillkommande kostnader för grävning och material.

Om du har flera hus på din fastighet och vill ha en egen anslutning till varje hus, så kostar det motsvarande en kanalisation (i dagsläget bedömt till 5000 kr) + en extra anslutningsavgift per extra anslutning.

Om du behöver extra längd på fiberkabeln (om du t.ex. har tänkt dra under huset för att kunna placera mediaomvandlaren på ett lämpligare ställe) så behöver du meddela detta till Lidköpings Bredband så att de vet. Telefonnummer: 0510-770326, mejladress: bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tidplan för installation, kontakta Lidköpings Bredband
0510-770326
bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tjänster i nätet samt anslutningsavtal, kontakta Fastbit AB
020-373800
info@fastbit.se

 

Informationsmöte om bredband 12/1

Informationsmöte om bredband 12/1

Vi hoppas att alla berörda har fått ett utskick med inbjudan till informationsmöte om bredband. På mötet kommer Lidköpings Bredband att informera om de olika delarna i fiberinstallationen, i vilken turordning installationen ska ske samt vad som ska vara klart innan fiberanslutningen sätts upp i hemmet. Openbit finns också på plats för att berätta om tjänsterna i nätet.

Datum: Torsdag 12 januari 2017
Tid: Två tider finns – 15:00 och 18:00. Vi uppmanar de som har möjlighet att välja den tidigare tiden.
Plats: Skalunda-Rackeby bygdegård

Inbjudan till informationsmöte (PDF, 483 kB)

Hälsningar
Styrelsen

Lägesrapport för avlopp och bredband, samt infomöte om bredband 15/12

Lägesrapport för avlopp och bredband

Traktor, grävmaskin och en bandtraktor med en stor kabeltrumma med svart slang står på en åker. Bakom dem ser man granskog och till höger skymtar ett rött uthus med svart plåttak.

En tredjedel kvar innan grävningen är klar

Grävningen och slangläggningen i Område 6 (Söne Sörby, Torp, Hagen, Jonsgården, Storegården, Marbogården med flera) är inne i slutfasen och därmed har ca 2/3 delar av grävning klarats av.

Nästa etapp blir Område 3, som innefattar Stalltorp, Nolhagen, Larstorp och Sandvik bl a. Den etappen beräknas kunna påbörjas om ca 2 veckor, d v s runt jul. Ta gärna en titt på områdeskartan (JPG, 4 MB).

Det är viktigt att du läser Instruktion för pumpstation LPS 2000E resp 2000 EIV innan det nya avloppet tas i drift.

Både områdeskartan och instruktionen hittar du genom att klicka på Avlopp i huvudmenyn.

Vi vill passa på att påminna alla nya användare av avloppspumpanläggningarna att tänka på vad ni spolar ner i avloppet! Föreningen ansvarar normalt för underhåll av pumpanläggningen, men vid misskötsel av anläggningen får den enskilda medlemmen stå för kostnaden.

Uppgörelse om bredband

Vi har nu efter många diskussioner och möten fått till en uppgörelse med Lidköpings Bredband, rörande hur vi ska genomföra bredbandsprojektet för ÖSS VA:s hela verksamhetsområde, inkl Skalunda. Lidköpings Bredband kommer därmed genom sitt marknadsbolag Fastbit AB att erbjuda bredbandstjänster genom Openbit-portalen, och tar hand om alla frågor som har med bredband att göra fortsättningsvis. Detta följer helt vårt ursprungliga upplägg och känns som en bra lösning.

Dags för vattenavläsning

Dags för vattenavläsning

Från och med nu kan du som medlem rapportera in din vattenavläsning för 2016. Formuläret är tillgängligt till och med måndag 24 oktober.

För att kunna rapportera in här på hemsidan behöver du logga in med ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet är ditt medlemsnummer/kundnummer i föreningen. Det hittar du på adresslappen på utskicket om vattenavläsning. Läs Hur loggar jag in? för instruktioner, eller skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se) som har hand om hemsidan. Observera att vi inte tar emot inrapporteringar via mejl.

Vi hoppas att så många som möjligt använder hemsidan för inrapportering. Det underlättar föreningens administration och blir billigare för alla parter.

Top