Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning

Vi har nu grävt klart alla lednings-schakt! Det blev totalt 6,9 mil. Den 28 augusti gjorde Grävtjänst i Götene klart sista lednings-schaktet ner till Tomten i Skalunda.

Två glada män från Götene Grävtjänst vid en grävmaskin av märket New Holland.Två glada män från Götene Grävtjänst står på en gräsmatta vid en gräv- och schaktmaskin.

Återstående arbete

Det arbete som nu återstår är att gräva in och ansluta de sista 20 husen i Skalunda-området. Antalet intressenter har ökat under projektets gång och vi kan nu räkna in 310 st på avloppssidan.

På bredbandssidan återstår att ansluta ca 40 fastigheter, av de 229 intressenterna. När det gäller bredbandsidan så hade redan ett antal medlemmar i Skalunda/Rackeby bredbandsanslutning via RGSS-bredbandsförening.

Slutbetalning i oktober

Projektet har gått mycket bra, tack vare våra duktiga entreprenörer, där största arbetsinsatsen naturligtvis har legat på våra grävare, Grävtjänst i Götene, som grävt ledningsschaktet för hela avloppssystemet samt på MLS Entreprenad AB/ Magnus Lidberg, som grävt in anslutningarna till respektive hus.

Det är dock många runt omkring ett sånt här stort projekt, när det gäller att finna framkomliga vägar både i terrängen och med markägare samt sist men inte minst med kommun o myndigheter.

Projektet har vuxit i storlek sedan start med ca 30 fler anslutna och med hänsyn till detta är det skönt att vi kunnat hålla tidplanen. På kostnadssidan ser det ut som vår ursprungliga kalkyl håller, även om det finns en del osäkra poster kring anslutningsavgifter till kommunen samt ett antal kvarvarande fakturor som gör att vi ännu inte kunnat göra ett projektbokslut.

Så snart vi fått in alla fakturor, skall detta göras och vi planerar att skicka ut slutfakturorna till våra medlemmar under oktober. Så räkna med att slutbetalning skall ske i oktober!

Pumparna fungerar bra

Hittills har våra pumpar fungerat klanderfritt, endast två stopp har noterats och båda tros ha haft sin orsak i sen inkoppling till ett par hushåll, vilket i sin tur orsakat proppbildning i anslutande ledning.

Vid inspektion och översyn på enskilda pumpanläggningar, ser vi att de pumpanläggningar som använts med normala vattenförbrukningar har en god miljö (lukt) och renhet, medan pumpanläggningar som körts med” snål” vattenförbrukning ger upphov till illaluktande miljö i brunnen samt en mer trögflytande grå pappersmassa, som kan ge framtida proppar. Uppmaning till våra medlemmar är därför att ej ”dumsnåla” med spolningarna på toaletten, i synnerhet inte i sommarstugan som stängs ned inför vintern.

Påminnelse till sommarstugeägarna

Vi vill också uppmana sommarstugeägarna att göra avläsning av sina vattenmätare innan ni lämnar stugan och stänger igen inför vintern, så att ni kan uppge rätt vattenförbrukning när rapportering skall ske i okt/nov.

/Projektledningen

SparaSpara

Logga in för att få mer information

På medlemssidan finns information från årsstämman och lägesrapport för avlopps- och bredbandsprojektet. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. kan logga in med hjälp av länkarna högst upp på sidan, och läsa den informationen. Får du problem med inloggningen så kontakta Karin Åberg (webmaster@oss-va.se).

Påminnelse: Teckna avtal om bredband senast 28/2!

Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500 kr.

Du som bor i område 5, d v s Skalunda med omnejd, har tid fram till den 30 juni, men det finns heller ingen anledning att vänta med avtalet för din del.

Fastbit AB har hittills fått in 165 st ”beställningar” av våra 211 st föranmälda.

För information om områden och för att göra beställning, gå till http://openbit.se/anslut/oss

Huvudparten av våra medlemmar har redan i avtalet med ÖSS VA gällande avlopp förbundit sig att göra bredbandsinstallation och den av Fastbit AB aviserade kostnaden ingår i tidigare angivna kostnaden i avtalet med ÖSS VA. Med vår slutliga lösning att välja Lidköpings Bredband som huvudpartner att ta hand om bredband i vårt område, så ska avtal skrivas på med Fastbit AB, som är den framtida juridiska parten, som handhar ert bredband. ÖSS VA bedriver inte bredband utan har enbart stått för kanaliseringen, d v s själva skyddsslangarna som fibern blåses i samt skåp och brunnar.

Lägesrapport Avlopp

Våra duktiga grävare har nu avverkat drygt 5 mil av våra beräknade 6,9 mil och befinner sig för närvarande i Sandviksområdet, som beräknas bli klart vecka 9. Vädret denna vinter har hittills varit gynnsamt, liksom det låga vattenståndet i Vänern för de strandnära tomterna.

Därefter återstår enbart Skalunda-området, där grävningarna beräknas påbörjas v 10.

Vår ursprungskalkyl låg på 6,3 mils grävning, men under projektets gång har nya intressenter tillkommit, som resulterat i ökad ledningslängd.

Lägesrapport Vatten

Utskick av vattenfakturorna för 2016-års förbrukning har blivit försenade till vissa medlemmar, men är på gång.

Kort sammanfattning av infomöte 12/1

Om du missade informationsmötena om bredband 12/1 så kommer här en väldigt kortfattad sammanfattning.

Dessa är villkoren för att du ska kunna få fiber för bredband inkopplat i ditt hus:

  1. Du är medlem i ÖSS VA Ek. för.
  2. Du har beställt tomrör av föreningen (som fibern ska blåsas in i)
  3. Du har tecknat anslutningsavtal för fiber
  4. Du har grävt ner kanalisation på din tomt fram till stället där fibern ska in i huset.

Priset för anslutningen är 13 300 kr förutsatt att avtal tecknas innan:

  • 2017-02-28 för de som bor i Söne, Tubbetorp, Svalnäs, Örslösa
  • 2017-06-30 för de som bor i Skalunda

Karta över detta finns på Openbits projektsida för ÖSS VA: http://openbit.se/anslut/oss

13 300 kommer alltså att dras från den kommande betalningen till föreningen, eftersom man från början räknade med att föreningen skulle sköta detta.

Du kan teckna avtalet på Openbits hemsida m.h.a. bank-id (http://openbit.se/anslut/oss och klicka på “Jag vill anmäla mig”) eller beställa att få ett avtal hemskickat att fylla i. Det är viktigt att du skriver på avtalet snarast möjligt, eftersom arbetet med blåsning av fiber startar nu vecka 3.

Anslutning i efterhand kostar 16 800 kr, plus eventuella tillkommande kostnader för grävning och material.

Om du har flera hus på din fastighet och vill ha en egen anslutning till varje hus, så kostar det motsvarande en kanalisation (i dagsläget bedömt till 5000 kr) + en extra anslutningsavgift per extra anslutning.

Om du behöver extra längd på fiberkabeln (om du t.ex. har tänkt dra under huset för att kunna placera mediaomvandlaren på ett lämpligare ställe) så behöver du meddela detta till Lidköpings Bredband så att de vet. Telefonnummer: 0510-770326, mejladress: bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tidplan för installation, kontakta Lidköpings Bredband
0510-770326
bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tjänster i nätet samt anslutningsavtal, kontakta Fastbit AB
020-373800
info@fastbit.se

 

Informationsmöte om bredband 12/1

Vi hoppas att alla berörda har fått ett utskick med inbjudan till informationsmöte om bredband. På mötet kommer Lidköpings Bredband att informera om de olika delarna i fiberinstallationen, i vilken turordning installationen ska ske samt vad som ska vara klart innan fiberanslutningen sätts upp i hemmet. Openbit finns också på plats för att berätta om tjänsterna i nätet.

Datum: Torsdag 12 januari 2017
Tid: Två tider finns – 15:00 och 18:00. Vi uppmanar de som har möjlighet att välja den tidigare tiden.
Plats: Skalunda-Rackeby bygdegård

Inbjudan till informationsmöte (PDF, 483 kB)

Hälsningar
Styrelsen

Top