Våren är i antågande trots den kalla nordanvinden som tappert håller emot. Vi i styrelsen arbetar målmedvetet vidare med vårt viktiga avloppsprojekt och tar små steg framåt. Fyra leverantörer av pumputrustningar har presenterat sina respektive koncept för lätt trycksatta avloppssystem …

ÖSS-Nyheter Läs mer ›

Ombildningen av vår ideella förening, Örslösa- Söne- Skalunda Vattenförening, till en ekonomisk förening är nu genomförd efter godkännande av Bolagsverket. Från och med 1 januari 2015 heter vårförening ÖSS VA Ekonomisk förening. ”ÖSS” står för Örslösa- Söne- Skalunda och ”VA” …

ÖSS-Nyheter Läs mer ›