Tack!

Årets vattenavläsning genomfördes som bekant under vecka 42. Inrapporteringen gick mycket bättre i år än tidigare, och endast ett tjugotal saknades när tiden gick ut. Stort tack för det!

I år rapporterade 157 av föreningens drygt 300 medlemmar på hemsidan, vilket med god marginal är den högsta siffran hittills. Vi hoppas att antalet som rapporterar på hemsidan ökar även nästa år! Målet är att alla som kan rapportera elektroniskt gör det, för att underlätta administrationen.

Nya kontaktuppgifter?

Om du har ändrade kontaktuppgifter, t.ex. ägarbyte, ny postadress, ny mejladress eller nytt telefonnummer, så rapportera in detta till ordförande eller sekreterare:

Per Larsson, ordförande
Telefon: 0721-66 00 44
E-post: per.larsson@skalunda.se

Anders Andersson, sekreterare
Telefon: 070-530 82 44
E-post: anders1948@hotmail.com