Kategori: Info från projektledningen

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning Vi har nu grävt klart alla lednings-schakt! Det blev totalt 6,9 mil. Den 28 augusti gjorde Grävtjänst i Götene klart sista lednings-schaktet ner till Tomten i Skalunda. Återstående arbete Det arbete som nu återstår är …

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning Read More »

Logga in för att få mer information På medlemssidan finns information från årsstämman och lägesrapport för avlopps- och bredbandsprojektet. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. kan logga in med hjälp av länkarna högst upp på sidan, och läsa …

Logga in för att få mer information Read More »

Påminnelse: Teckna avtal om bredband senast 28/2! Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500 …

Påminnelse: Teckna avtal om bredband innan 28/2 Read More »

Lägesrapport för avlopp och bredband En tredjedel kvar innan grävningen är klar Grävningen och slangläggningen i Område 6 (Söne Sörby, Torp, Hagen, Jonsgården, Storegården, Marbogården med flera) är inne i slutfasen och därmed har ca 2/3 delar av grävning klarats …

Lägesrapport för avlopp och bredband, samt infomöte om bredband 15/12 Read More »

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören Nu är ledningsarbetena med förstärkningen av vårt dricksvattennät klara! Det är ofrånkomligt att utföra sådana här jobb utan att få in luft i ledningsnätet. Luft i vattennätet ger ett missfärgat, ”grumligt” vatten, men det är …

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören Read More »

Top