Kategori: Info från projektledningen

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning

Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning Vi har nu grävt klart alla lednings-schakt! Det blev totalt 6,9 mil. Den 28 augusti gjorde Grävtjänst i Götene klart sista lednings-schaktet ner till Tomten i Skalunda. Återstående arbete Det arbete som nu återstår är

Logga in för att få mer information

Logga in för att få mer information På medlemssidan finns information från årsstämman och lägesrapport för avlopps- och bredbandsprojektet. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. kan logga in med hjälp av länkarna högst upp på sidan, och läsa

Påminnelse: Teckna avtal om bredband innan 28/2

Påminnelse: Teckna avtal om bredband senast 28/2! Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500

Lägesrapport för avlopp och bredband, samt infomöte om bredband 15/12

Lägesrapport för avlopp och bredband En tredjedel kvar innan grävningen är klar Grävningen och slangläggningen i Område 6 (Söne Sörby, Torp, Hagen, Jonsgården, Storegården, Marbogården med flera) är inne i slutfasen och därmed har ca 2/3 delar av grävning klarats

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören Nu är ledningsarbetena med förstärkningen av vårt dricksvattennät klara! Det är ofrånkomligt att utföra sådana här jobb utan att få in luft i ledningsnätet. Luft i vattennätet ger ett missfärgat, ”grumligt” vatten, men det är

Top