Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören

Missfärgat vatten p.g.a. luft i rören

Nu är ledningsarbetena med förstärkningen av vårt dricksvattennät klara!

Det är ofrånkomligt att utföra sådana här jobb utan att få in luft i ledningsnätet. Luft i vattennätet ger ett missfärgat, ”grumligt” vatten, men det är inte farligt. Många ringer och är oroliga, men det är som sagt bara luft och ingen förorening.

Vi har tvättat ur och provtryckt de nya grova ledningarna med bästa tänkbara metod, den s k Pollex-metoden, vilket bland annat innebär att ledningarna har desinficerats med klor och därefter spolats igenom fyra gånger. Därefter har vi tagit vattenanalyser i form av tredagarsprov och sjudagarsprov. Samtliga prover visar mycket låga och bra värden, så ni kan lugnt dricka vårt vatten, även om det ser grumligt ut. Låt glaset stå en halv minut så försvinner grumligheten.