Grävning slutförd, projektstatus och slutbetalning

Vi har nu grävt klart alla lednings-schakt! Det blev totalt 6,9 mil. Den 28 augusti gjorde Grävtjänst i Götene klart sista lednings-schaktet ner till Tomten i Skalunda.

Två glada män från Götene Grävtjänst vid en grävmaskin av märket New Holland.Två glada män från Götene Grävtjänst står på en gräsmatta vid en gräv- och schaktmaskin.

Återstående arbete

Det arbete som nu återstår är att gräva in och ansluta de sista 20 husen i Skalunda-området. Antalet intressenter har ökat under projektets gång och vi kan nu räkna in 310 st på avloppssidan.

På bredbandssidan återstår att ansluta ca 40 fastigheter, av de 229 intressenterna. När det gäller bredbandsidan så hade redan ett antal medlemmar i Skalunda/Rackeby bredbandsanslutning via RGSS-bredbandsförening.

Slutbetalning i oktober

Projektet har gått mycket bra, tack vare våra duktiga entreprenörer, där största arbetsinsatsen naturligtvis har legat på våra grävare, Grävtjänst i Götene, som grävt ledningsschaktet för hela avloppssystemet samt på MLS Entreprenad AB/ Magnus Lidberg, som grävt in anslutningarna till respektive hus.

Det är dock många runt omkring ett sånt här stort projekt, när det gäller att finna framkomliga vägar både i terrängen och med markägare samt sist men inte minst med kommun o myndigheter.

Projektet har vuxit i storlek sedan start med ca 30 fler anslutna och med hänsyn till detta är det skönt att vi kunnat hålla tidplanen. På kostnadssidan ser det ut som vår ursprungliga kalkyl håller, även om det finns en del osäkra poster kring anslutningsavgifter till kommunen samt ett antal kvarvarande fakturor som gör att vi ännu inte kunnat göra ett projektbokslut.

Så snart vi fått in alla fakturor, skall detta göras och vi planerar att skicka ut slutfakturorna till våra medlemmar under oktober. Så räkna med att slutbetalning skall ske i oktober!

Pumparna fungerar bra

Hittills har våra pumpar fungerat klanderfritt, endast två stopp har noterats och båda tros ha haft sin orsak i sen inkoppling till ett par hushåll, vilket i sin tur orsakat proppbildning i anslutande ledning.

Vid inspektion och översyn på enskilda pumpanläggningar, ser vi att de pumpanläggningar som använts med normala vattenförbrukningar har en god miljö (lukt) och renhet, medan pumpanläggningar som körts med” snål” vattenförbrukning ger upphov till illaluktande miljö i brunnen samt en mer trögflytande grå pappersmassa, som kan ge framtida proppar. Uppmaning till våra medlemmar är därför att ej ”dumsnåla” med spolningarna på toaletten, i synnerhet inte i sommarstugan som stängs ned inför vintern.

Påminnelse till sommarstugeägarna

Vi vill också uppmana sommarstugeägarna att göra avläsning av sina vattenmätare innan ni lämnar stugan och stänger igen inför vintern, så att ni kan uppge rätt vattenförbrukning när rapportering skall ske i okt/nov.

/Projektledningen

SparaSpara