Påminnelse: Teckna avtal om bredband innan 28/2

Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500 kr.

Du som bor i område 5, d v s Skalunda med omnejd, har tid fram till den 30 juni, men det finns heller ingen anledning att vänta med avtalet för din del.

Fastbit AB har hittills fått in 165 st ”beställningar” av våra 211 st föranmälda.

För information om områden och för att göra beställning, gå till http://openbit.se/anslut/oss

Huvudparten av våra medlemmar har redan i avtalet med ÖSS VA gällande avlopp förbundit sig att göra bredbandsinstallation och den av Fastbit AB aviserade kostnaden ingår i tidigare angivna kostnaden i avtalet med ÖSS VA. Med vår slutliga lösning att välja Lidköpings Bredband som huvudpartner att ta hand om bredband i vårt område, så ska avtal skrivas på med Fastbit AB, som är den framtida juridiska parten, som handhar ert bredband. ÖSS VA bedriver inte bredband utan har enbart stått för kanaliseringen, d v s själva skyddsslangarna som fibern blåses i samt skåp och brunnar.

Lägesrapport Avlopp

Våra duktiga grävare har nu avverkat drygt 5 mil av våra beräknade 6,9 mil och befinner sig för närvarande i Sandviksområdet, som beräknas bli klart vecka 9. Vädret denna vinter har hittills varit gynnsamt, liksom det låga vattenståndet i Vänern för de strandnära tomterna.

Därefter återstår enbart Skalunda-området, där grävningarna beräknas påbörjas v 10.

Vår ursprungskalkyl låg på 6,3 mils grävning, men under projektets gång har nya intressenter tillkommit, som resulterat i ökad ledningslängd.

Lägesrapport Vatten

Utskick av vattenfakturorna för 2016-års förbrukning har blivit försenade till vissa medlemmar, men är på gång.