Statusrapport i juletid

Statusrapport i juletid

Avloppsprojektet

Grävningarna hittills har gått bättre än förväntat tack vare gynnsamt väder inledningsvis och bra markförhållanden. Grävarna är snart nere vid slutet av etapp 1 (vid ”Busskuren”) med stamledningen, och har satt 7 pumpstationer i området. Det blev 4,5 km grävschakt under november, med något begränsad arbetsstyrka, och till jul beräknar man ha avverkat ca 6 km.

Igår var utvalda entreprenörer samlade till en utbildningsdag med Skandinavisk Kommunalteknik. Vi har som tidigare meddelats valt att styra upp vilka som får sätta och installera pumpstationerna, då detta är en kvalitetssäkringsfråga. Det har visat sig att de flesta problem som föreligger kring enskilda pumpstationer hänger samman med felaktigt montage och bristfälliga installationer.

Vid utbildningen beslutades också att föreningen skall gå ut med en ”Intresseanmälan” till medlemmarna kring ett erbjudande från våra utvalda entreprenörer om diverse tjänster i samband med montage av pumpstationerna.

Observera att föreningen ansvarar för sättning av pumpstationen liksom anslutningen till tryckledningssystemet, däremot inte el-dragningen fram till pumpstationen och inte heller ledningsdragningen mellan hus och pumpstation.

På de flesta ställen kan man använda befintlig avloppsledning från huset, om den är ok. OBS, ej betongrör!

Ni som behöver hjälp med nya ledningsdragningar får möjlighet att meddela detta till oss genom kommande intresseanmälan. Observera att vi kommer att skicka ut dessa intresseanmälningar i olika omgångar, allteftersom respektive område färdigställs. I samband med dessa arbeten finns även möjlighet att köpa eventuella tilläggstjänster.

Utskicket i första omgången går enbart till medlemmar inom Svalnäs/Hindens Rev, där sättning av pumpstationer påbörjas 11 januari samt till medlemmar boende inom Etapp 1, där grävarbeten och sättning av pumpar pågår och där stamledningen kommer att öppnas upp fram på vårkanten.

Åskskydd/överspänningsskydd

Kraftiga åskväder kan slå ut styrsystem samt känslig elektronik. På rekommendation från andra avloppsföreningar har vi därför gjort en förfrågan till våra el-entreprenörer om ett bra pris för åskskydd/överspänningsskydd. Med tanke på allt fler elektronikprylar i hemmen kan det vara en bra försäkring för den här typen av skador.

Utsättning och markering av pumpstationer

Per Larsson kommer tillsammans med Magnus Lidberg att gå igenom Svalnäs/Hindens Rev-området under mellandagarna, för att hitta bästa placering av pumpstationerna med hänsyn till tidigare framdragning av slang, befintliga avloppsledningar samt markförhållanden.

Det är endast då markförhållandena inte tillåter att gräva ner den stora tanken på 260 cm höjd, som man skall använda den lågbyggda på 140 cm, då den kräver värmeslinga och extra isolering samt har mindre sump/buffertvolym.

Utskick skuldebrev/avtal , finansiering m.m.

Vi beklagar att många av er fått vänta på utskicken, men det blev ett mycket större administrativt arbete än vad vi kunde förutse. Samtidigt såg vi att finansieringen skulle klara sig så vi kunde tillåta en viss utdragning i tiden och prioritera om arbetsinsatsen till andra viktiga frågor i projektet.

Nu tar våra duktiga gräventreprenörer juluppehåll och kommer tillbaka i början av januari.

Styrelsen vill passa på att tillönska alla
God Jul och Gott Nytt År!