Statusrapport och info till boende vid Svalnäs och Hindens rev

Statusrapport och info till boende vid Svalnäs och Hindens rev

Grävningen av stamledning, etapp 1

Grävningen framskrider på ett positivt sätt och etapp 1 är nu avklarad. Grävtjänst i Götene har hittills grävt ca 10 000 meter, vilket motsvarar en sjättedel av hela grävningen och man har nu satt den andra stora mellanpumpstationen i höjd med vindkraftverken.

Det innebär att ”kedjegrävaren” kan påbörja grävningen på etapp 2, som går ner till Svalnäsbadet och man beräknar var nere om ca 3 veckor!

Parallellt planerar vi för grävning mot anslutningspunkten i Örslösa, vilket är en krävande grävning med grova slangdimensioner, vilket innebär konventionell grävning med grävmaskiner.

Sättning av pumpstationer vid Svalnäs och Hindens rev

Magnus Lidberg har hittills satt ca 20 enskilda pumpstationer nere i Svalnäsområdet och har påbörjat sättningen ut mot Hindens Rev.

Vi vill förtydliga lite hur anslutningsarbetet kommer att gå till rent praktiskt och tidsmässigt.

På de flesta ställen i sommarstugeområdena är det mycket besvärligt att komma ner på tillräckligt djup, varför det är praktiskt att söka placera den nya tanken i gropen för den gamla septitanken, om man har en sådan. Det innebär då att man måste gräva upp den befintliga septitanken och bryter därmed befintligt avlopp. Den nya anslutningen till det kommunala avloppet är planerad till mitten av maj. De flesta sommarstugor har ju idag enbart sommarvatten, varför ett avbrott fram till mitten på maj förhoppningsvis kan accepteras för att klara av projektet?

De sommarstugor (t ex de som har åretruntvatten) som är beroende av fungerande avlopp hela tiden fram till dess att kommunala anslutningen sker, får tala om detta för Magnus Lidberg när han hör av sig om ingrävning.

Om man är absolut beroende av ett fungerande avlopp hela tiden, t ex åretruntboende, så får ni ansluta efter det att den kommunala anslutningen är gjord på huvudstammen. Då blir det ett avbrott under själva installationsdagen/ ingrävningsdagen.

Magnus liksom övriga entreprenörer önskar göra klart sina arbeten i samband med nedgrävningen och sättningen av pumpstationen, varför det är angeläget att ni tänker till vilka arbeten som ni vill få utförda.

De som ännu inte skickat in något svar på vår förfrågan om entreprenörsval, vill vi be att omgående göra detta. Detta gäller alltså medlemmar i Svalnäs och på Hindens rev. Det kan vara så att vi haft fel adressuppgifter eller liknande som gjort att ni inte fått brevutskicket. Det kan också vara så att ni skickat in ert svar nyligen och då ber vi er bortse från denna påminnelse. Detta gäller alltså medlemmar i Svalnäs och på Hindens rev.

Som tidigare meddelats skall grävningen/sättningen liksom VVS och elinstallationen av själva pumpstationen göras av de entreprenörer som föreningen utsett. Detta är inte förhandlingsbart på grund av de funktionsgarantier och avtal som föreningen upprättat med leverantörerna. Däremot är det upp till var och en att välja entreprenör för inkoppling till egna huset, men det är ju praktiskt att anlita den entreprenör som har arbetet runt pumpstationen och är på plats.

Har ni frågor kring själva installationen, så ta kontakt med de entreprenörer som ni angett på talongen! Återigen, detta gäller i dagsläget endast medlemmar i Svalnäs och på Hindens rev.

Med vänlig hälsning
Projektgruppen