Grävningen är igång!

En gul grävmaskin och en röd kedjegrävare i arbete i kanten av en åker bredvid en grusväg.

Äntligen är grävningen igång! De tre första pumpstationerna är satta på plats. Inledande grävningarna har gått bra i gynnsamt väder.

Gul grävmaskin som gräver i jorden. En röd kedjegrävare. Slangar för avlopp och bredbandsfiber ligger i en grävd ränna.

Andra byggmötet hölls i fredags, d.v.s. 13 november.

Möte med Park & Gata har ägt rum angående Svalnäsbadet.

Utskicken av de resterande avtalen är på gång. Ha tålamod, de kommer!

Hälsningar
Projektledningen