Föreningsstämma 7 april 2020, kl 19:00

Bästa medlem!

Det har kommit frågor från medlemmar, huruvida vi kommer att genomföra föreningsstämman på tisdag, med anledning av Corona-pandemin och de restriktioner som gäller för större sammanslutningar.

Styrelsen har diskuterat frågan och beslutat att genomföra mötet.

Bolagsverket har inte ändrat sina regler, vilket innebär att föreningsmöten/årsstämmor för ekonomiska föreningar liksom årsstämmor för aktiebolag måste hållas inom 6 månader från bokföringsårets slut den 31 dec 2019. Likaså skall årsredovisning mm vara inskickade senast i juli 2020.

Vi vet inte om situationen i vårt område, när det gäller Corona-virus, fram i maj-juni har förbättrats eller försämrats? Hälsomyndigheterna talar om att övriga landet, utanför Stockholmsregionen, ligger ett antal veckor efter i utbredningen av smittan.

Förra året kom det ca 30 st på föreningsstämman. Vi har gjort bedömningen att det maximalt kommer hälften så många nu, sannolikt inte över 10 personer, med tanke på restriktionerna för personer över 70 år m.m.

Vi kommer att placera ut stolarna på behörigt avstånd i lokalen samt genomföra mötet så snabbt det går, utan fika m.m. 

Föreningen är inne i en lugnare period nu, när stora projekten är genomförda, det innebär att vi är i en ”förvaltningsfas”, utan några kontroversiella frågor att avhandla. 

Med ovanstående motivering har styrelsen tagit beslutet att genomföra mötet.

Vi kommer att ge en rapport från föreningsstämman på denna hemsida, där ni medlemmar, som inte har möjlighet att närvara, kan ta del av beslut från mötet gällande taxor och avgifter för innevarande år samt annan viktigare information.

Styrelsen