Etapp 2 färdiggrävd, ny anslutningspunkt till stamledning och status för etapp 1-3

Etapp 2 färdiggrävd, ny anslutningspunkt till stamledning och status för etapp 1-3

Till vänster i bilden syns en grävmaskin. Till höger står tre män i signalgula arbetskläder. I förgrunden syns överdelen av en pumpstation. Bakom grävmaskinen och männen växer tallar.
Gänget från Grävtjänst i Götene. Fotograf: Anders Andersson

Grävning etapp 2 klar!

Grävningarna har gått bra tack vare gynnsamt vinterväder och maskinerna är nu framme vid slutmålet för andra etappen, Svalnäsbadet. På bilden ser ni gänget från Grävtjänst i Götene som just satt pumpstationen nere vid Svalnäsbadet.

När det gäller sättning av Pumpstationer för Svalnäs/ Hindens Rev så har Magnus Lidberg och hans medhjälpare Ulf Joräng nu satt ca 40 enskilda pumpbrunnar, av totalt 69 st.

Ny anslutningspunkt till kommunens stamledning vid Tunbanan

Den ursprungliga anslutningspunkten i närheten av skolan i Örslösa, där vi idag har anslutningspunkt för vårt dricksvatten, har flyttats av kommunens VA-avdelning, då de sent in i projektet bedömt att befintlig ledningskapacitet i området inte räcker till för våra tillkommande drygt 300 hushållsavlopp.

Detta har förorsakat mycket utredningsarbete som tagit tid från projektledningen.

Det känns därför mycket bra att Per efter intensivt arbete nu hittat en framkomlig ledningsdragning för de återstående ca 2 km av huvudledning för avlopp samt för den förstärkta matningen av dricksvatten.

Dessa grävningsarbeten planeras att påbörjas direkt efter påsk och beräknas ta ca 3 veckor.

När den grävningen är klar under andra halvan av april, har vi en komplett huvudledning från kommunens avloppsstam vid Tunbanan till Svalnäsbadet samt sommarstugeområdet vid Svalnäs och Hindens Rev.

Utifrån denna huvudledning ska vi sedan bygga vidare med ledningsnätet till hela vårt verksamhetsområde.

Avslutande arbetet Etapp 1 och 2 och idrifttagning

Ovanstående grävning till anslutningspunkten och inkopplingen på kommunens huvudstam är en förutsättning för att sedan kunna påbörja installation av pumpar och idrifttagning av pumpstationerna  för medlemmar/ hushåll som ingår i etapp 1 och 2. Tidplanen för detta är mitten av maj.

Etapp 3

Vi har haft styrelsemöte och stort Byggmöte med entreprenörerna och beslutat att lägga in Söne Kyrkby och Söne Mad-området som Etapp 3. Motiveringen är bland annat att det finns flera boende i detta område med dåligt vatten samt att vi önskar komma fram med grävning till telestationen/ bredbandsstationen på åkern vid väderkvarnen. Ytterligare en påverkande faktor är att vi föredrar att gräva i sommarstugeområdet vid Sandvik på vintern.

Vi vill här passa på och uppmana våra medlemmar att ni hör av er till Per, när ni ser att grävarna och deras maskiner börjar närma sig ert område och meddelar om det finns enskilda ledningar för jordvärme m.m., som vi måste ta hänsyn till vid grävningen.

Inget bredband till semestern…

Då det finns flera frågor att lösa ut när det gäller matning av signaler till området och hur vi ska lösa driften av bredbandssystemet, hinner vi inte få in bredband till semestern för boende i Etapp 1 och 2 som vi tidigare hoppats. Det är viktigt att vi kan få till en bra helhetslösning, inte minst koordineringen med RGSS Bredband i Skalunda-området. Vi ber att få återkomma med en ny tidplan, så snart vi klarat ut dessa frågor.

Glad Påsk!

Styrelsen