Vattenavstängning

Vattenavstängning v 23

Under vecka 23 kommer vi att utföra ledningsarbeten på dricksvattennätet, med början på tisdag 7 juni. Avstängning kommer att ske vid några olika tidpunkter, huvudsakligen under tisdag-onsdag och drabbar olika delar av nätet, vilket inte kan förutbestämmas. Spola gärna upp vatten i ett kärl för att ha till hands!

Dessa områden berörs:

  • Skog
  • Sandvik
  • Nolhagen
  • Svalnäs
  • Hindens Rev
  • Främmestad
  • Nolbacka
  • Björkholmen

Har du frågor kan du kontakta Per Larsson: 0721-66 00 44.