Vattenavstängning 23 maj

Vattenavstängning 23 maj

Måndagen den 23 maj kl 09.30- 13.00 stänger vi av vattnet för våra abonnenter inom ÖSS VA Ekonomisk förening boende i Örslösa, Söne och Skalunda, p g a ledningsarbeten.

Avstängningen beror på arbeten i samband med påkoppling av den nya förstärkningen av vårt dricksvattennät. Förstärkningen av nätet är nödvändig för att klara det ökade antalet abonnenter i vår förening. Vi har i samband med avloppsprojektet fått drygt 70 nya medlemmar och är nu totalt 324 st.

Har du frågor kan du kontakta Per Larsson: 0721-66 00 44.

Tänk på detta:

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar.
  • Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning.
  • Observera att tidsangivelsen är ungefärlig.

Hälsningar
Projektledningen