En historisk dag – huvudstammen redo att tas i drift!

En historisk dag – huvudstammen redo att tas i drift!

Måndagen den 16 maj blev en historisk dag för vår förening. Provkörningen av de tre stora pumpstationerna gick bra och huvudstammen från Örslösa ner till Svalnäs/Hindens Rev är nu klar att tas i drift. Vi kan därmed börja ansluta de enskilda pumpstationerna i de områden där ingrävning har skett, d v s bland de ca 70 sommarstugorna vid Svalnäs/ Hindens Rev samt bland de 22 medlemmarna i ”Område 1” utmed huvudstammen.

Tack vare bra arbetsinsatser från alla inblandade har vi kunnat infria första projektmålet, att komma igång i mitten på maj, trots en hel del störningar och hinder som dykt upp under projektets gång.

Vi är medvetna om att det återstår en hel del ingrävningar, el-installationer och VVS-arbeten innan alla medlemmar i Område 1 och 2 kan börja använda sina avloppsanläggningar, men nu är grundförutsättningen på plats för att kunna planera in de enskilda inkopplingarna.

Magnus Lidberg, som utför de enskilda ingrävningarna, kommer från och med vecka 22 att ta in ytterligare personal för att öka kapaciteten.

Ni medlemmar i Område 1 och 2 (se Områdeskartan (JPG, 4 MB)), som fått utskick om entreprenörsval, uppmanas att ta kontakt med Magnus Lidberg, liksom med er valda el-installatör!

Vi i projektledningen vill passa på att tacka våra duktiga grävare/ ledningsläggare och övriga entreprenörer, för infriandet av första projektmålet!
Hälsningar
Projektledningen, Per Larsson och Anders Andersson