Statusrapport om avlopp och bredband, samt vattenavläsning v 42

Statusrapport om avlopp och bredband, samt vattenavläsning v 42

Avlopp

Våra duktiga grävare har nu grävt klart område 5 – Nolbacka, Stommen, Björkholmen, Söne By (runt gamla mejeriet och kyrkan) och ner mot Söne Sörby/ Söne Mad.

Senaste veckorna har gått riktigt bra när man gjort omlokalisering och startat upp i område 6, uppe i Ettrum i utkanten av Örslösa samhälle kring Marbogården och Storegården.

Det innebär att vi nu avverkat ca 3,5 mil av totalt 6 mils grävning, och kan påbörja ingrävningar och påkopplingar för område 5 med ytterligare ca 50 medlemmar. Ett utskick till dessa medlemmar har gjorts i veckan, där vi uppmanat att snabbt svara på önskemål om ingrävningshjälp. Det är angeläget att vi får igång så många som möjligt på vårt nylagda avloppssystem, så vi håller flödet uppe i vårt ledningssystem, nu när sommarstugefolket stänger ner för vintern.

Tidigare har ca 70 sommarstugor (Svalnäs/Hindens Rev) kopplats på samt ca 30 åretruntboende utefter huvudstammen, vilket innebär att vi från uppstarten den 16 maj nu kan ta hand om avloppet från dessa 100 medlemmar samt de tillkommande 50 ovan. Hittills har det gått störningsfritt vilket vi är väldigt glada för. Det innebär att våra anslutna medlemmar skött sig bra och bara spolat ner sådant som våra pumpar klarar av.

Tidplanen för avloppsprojektet är nu att göra klart område 6 under hösten för att sedan göra omlokalisering ner mot område 3 – Sandvik – där grävning skall ske över vintern. Nästa vår är det så dags för den avslutande etappen, område 4 i Skalunda.

Etapperna och en karta över områdena hittar du under Avlopp i huvudmenyn.

Skötsel av pumparna

Det är viktigt att vi vårdar vår nya avloppsanläggning genom att tänka på vad vi spolar ner i vårt avlopp. Avloppet inte är en avfallsbrunn, utan ska bara tillföras normalt spillvatten. I toaletten skall du bara spola ner kiss, bajs och toapapper. Läs Instruktion för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV innan du börjar använda det nya avloppet.

Föreningen ansvarar normalt för underhåll av pumpanläggningen, men vid misskötsel av anläggningen får den enskilde medlemmen stå för kostnaden. Därför är det av största vikt att vi alla följer instruktionerna och inte spolar ner sådant som inte hör hemma i avloppet.

Vid problem med pumpen, börja med att läsa Instruktion för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV. Där finns instruktioner och kontaktuppgifter.

Inför vintern

Inför vintern behöver inga speciella åtgärder vidtas annat än att ni ser till att ström finns till pumpanläggningen. Speciellt viktigt för de som har den isolerade varianten med inbyggt frostskydd.

Bredband

Vi håller på att förhandla med Lidköpings Bredband för att få till en lösning för hela området. En viss komplicering utgör det förhållandet att det redan finns en bredbandsförening i Skalunda, vilket kräver en samverkan mellan tre parter. Går förhandlingarna i lås, beräknar vi att kunna börja inblåsning av fiber våren 2017, i de områden som då är färdiggrävda.

När det gäller bredband är det många som undrar om man kan teckna sommarabonnemang med sitt bredbandsbolag? Svaret är ja, det går numera att skriva korta avtal på tex 3 månader, med 1 månads uppsägningstid, så länge man inte binder upp sig med avbetalningsköp av utrustning (såsom router, modem, box), eftersom det brukar medföra en bindningstid om minst 12 månader.

Vatten

Vattenavläsning vecka 42

Under vecka 42 skall vattenavläsning ske i vår förening.

Vi kommer att göra ett separat brevutskick om detta, men vi vill passa på att uppmana till att så många som möjligt rapporterar in via vår hemsida. Det underlättar vår administration samt blir billigare för alla parter.

För att kunna rapportera in på hemsidan behöver du logga in med ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet är ditt medlemsnummer/kundnummer i föreningen. Det hittar du på adresslappen på utskicket om vattenavläsning. Om du saknar lösenord så skicka ett mejl till Karin Åberg (webmaster@oss-va.se) som har hand om hemsidan.

Mer information kommer!

Höjd taxa nästa år

Årets avläsning blir den sista med den låga taxan på enbart vatten. Nästa år kommer taxan att inkludera avgift för avlopp, och ökar därmed med ca 10 kr/m³.

Inför vintern

Tänk på frysrisken för de av er som har sommarstugor utan vintervärme, tappa av ert vattensystem!