Avlopp

ÖSS VA Ek. för. arbetar med att ge medlemmarna i föreningen möjlighet att ansluta till det kommunala avloppssystemet i Lidköping. Vi skapar ett gemensamt tryckavloppssystem, ett så kallat LPS-system, med pumpstationer för enskilt hushåll, ansamlande mellanpumpstationer och med anslutning till det kommunala avloppssystemet i Lidköping.

Instruktion för pumpstationerna för hushållen finns här: Instruktion för för pumpstation LPS2000E/ 2000EIV

Projektets etapper

Avloppsprojektet delas in i sex etapper enligt nedan. Se på områdeskartan (JPG, 4 MB) för att se avgränsningarna mellan områdena.

Etapp 1 = Område 1: Tubbetorpsvägen

Etapp 2 = Område 2: Svalnäs och Hindens Rev

Etapp 3 = Område 5: Söne Kyrkby-området

Etapp 4 = Område 6: Ettrum, Kil, Torp och Sörby

Etapp 5 = Område 3: Sandvik-området

Etapp 6 = Område 4: Skalunda-området

Reservation för att vintervädret kan rycka sönder vår planering.

Entreprenörer och leverantörer

Följande företag har vi valt att samarbeta med:

  • Skandinavisk Kommunalteknik AB, som pumpleverantör och systemleverantör av vårt tryckavloppssystem, ett så kallat LPS-system. De har design- och funktionsansvar för vårt tryckavloppssystem, vilket inkluderar dimensionering av ledningssystemet samt leverans av de enskilda pumpstationerna och de ansamlande större mellanpumpstationerna.
  • Viacon, Lidköping, som leverantör av slang för vatten, avlopp och bredband, inklusive kopplingar och komponenter.
  • Grävtjänst i Götene AB samt MLS Entreprenad AB, som gräventreprenörer. Den sistnämnda skall endast gräva och sätta pumpstationerna i sommarstugeområdet vid Svalnäs och Hindens Rev.