Kort sammanfattning av infomöte 12/1

Om du missade informationsmötena om bredband 12/1 så kommer här en väldigt kortfattad sammanfattning.

Dessa är villkoren för att du ska kunna få fiber för bredband inkopplat i ditt hus:

  1. Du är medlem i ÖSS VA Ek. för.
  2. Du har beställt tomrör av föreningen (som fibern ska blåsas in i)
  3. Du har tecknat anslutningsavtal för fiber
  4. Du har grävt ner kanalisation på din tomt fram till stället där fibern ska in i huset.

Priset för anslutningen är 13 300 kr förutsatt att avtal tecknas innan:

  • 2017-02-28 för de som bor i Söne, Tubbetorp, Svalnäs, Örslösa
  • 2017-06-30 för de som bor i Skalunda

Karta över detta finns på Openbits projektsida för ÖSS VA: http://openbit.se/anslut/oss

13 300 kommer alltså att dras från den kommande betalningen till föreningen, eftersom man från början räknade med att föreningen skulle sköta detta.

Du kan teckna avtalet på Openbits hemsida m.h.a. bank-id (http://openbit.se/anslut/oss och klicka på ”Jag vill anmäla mig”) eller beställa att få ett avtal hemskickat att fylla i. Det är viktigt att du skriver på avtalet snarast möjligt, eftersom arbetet med blåsning av fiber startar nu vecka 3.

Anslutning i efterhand kostar 16 800 kr, plus eventuella tillkommande kostnader för grävning och material.

Om du har flera hus på din fastighet och vill ha en egen anslutning till varje hus, så kostar det motsvarande en kanalisation (i dagsläget bedömt till 5000 kr) + en extra anslutningsavgift per extra anslutning.

Om du behöver extra längd på fiberkabeln (om du t.ex. har tänkt dra under huset för att kunna placera mediaomvandlaren på ett lämpligare ställe) så behöver du meddela detta till Lidköpings Bredband så att de vet. Telefonnummer: 0510-770326, mejladress: bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tidplan för installation, kontakta Lidköpings Bredband
0510-770326
bredband@lidkoping.se

Vid frågor kring tjänster i nätet samt anslutningsavtal, kontakta Fastbit AB
020-373800
info@fastbit.se