Informations- och upptaktsmöten Avlopp/Bredband

Nu har vi klarat av två stormöten för information till våra intressenter av Avlopp och Bredband. Ni som missat eller inte haft möjlighet, har nu en sista chans i kväll, onsdag 2 september kl 18 i Rackeby Bygdegård, att ta del av den viktiga informationen, inför uppstarten av vårt stora projekt.

På mötet kommer vi att gå igenom följande:

 1. Hur långt har vi kommit – läget just nu?
 2. Projektets omfattning, antal medlemmar som anmält intresse för de olika alternativen.
 3. Avtal med kommunen, avgifter m.m.
 4. Redovisning av uppdaterad kostnadsberäkning för de olika alternativen, osäkerhetsfaktorer.
 5. Bestämmande av finansiering, upptag av insats och avtalsskrivning mellan ÖSS- VA och medlem.
 6. Detaljprojektering och dimensioneringsberäkningar av avloppssystemet.
 7. Tidplan och genomförande av entreprenaden.
 8. Bredband: lägesrapport och beskrivning av tänkt genomförande.
 9. Beskrivning och handhavande av enskild pumpstation.
 10. Frågestund
 11. Summering och avslutning.

I anslutning till mötet kommer vi att lägga ut avtalshandlingar för de olika alternativen. Det är viktigt att ni tänker igenom vilket alternativ, som ni avser välja.

Välkomna!

Styrelsen