ÖSS-Nyheter

Ombildningen av vår ideella förening, Örslösa- Söne- Skalunda Vattenförening, till en ekonomisk förening är nu genomförd efter godkännande av Bolagsverket. Från och med 1 januari 2015 heter vårförening ÖSS VA Ekonomisk förening. ”ÖSS” står för Örslösa- Söne- Skalunda och ”VA” anger att vi numera är en Vatten- och Avloppsförening.

Ombildningen är gjord för att vi på ett bättre sätt skall kunna främja medlemmarnas ekonomiska intressen, inför de stora investeringarna i avloppssystem, som vi står inför.

När det gäller avloppssystem så har förprojekteringsarbetet påbörjats av styrelsen och de första kontakterna har tagits med potentiella entreprenörer, leverantörer och myndigheter.

Intresseanmälan, som skickades ut till ca 350 hushåll, har gett en väldigt god respons och drygt 270 hushåll har skickat in skriftlig anmälan om medverkan i avloppssystemet. För anslutning till bredband uppgår antalet intresseanmälningar till ca 160 hushåll.

Vi har därmed ett bra kundunderlag att utgå ifrån inför det fortsatta arbetet och förhandlingarna med leverantörer och myndigheter. Vi går en spännande tid till mötes och återkommer med information löpande på vår hemsida, så ta gärna en titt emellanåt!

GOD JUL och Gott Nytt År!