Huvudstammen klar, pågående aktiviteter och slutlig etappindelning

Huvudstammen klar, pågående aktiviteter och slutlig etappindelning

En grävmaskin vars skopa släpper ner grus intill ett grovt, orange rör, som sticker upp en liten bit ovanför marken. Arbetet är nästan klart och vädret är vackert med klarblå himmel.
Den 21 april blev den kommunala anslutningspunkten klar.

Huvudstammen är klar!

Grävningen av huvudstammen blev klar enligt plan till den 10 maj. Ingrävningen och anslutningen till kommunens huvudledning vid Tunbanan är också gjord. En stor pumpstation har tillkommit, bland annat på grund av en förlängd ledningsdragning på ca 1700 m.

Under vecka 18 skedde utskick till boende i område 1, utmed huvudstammen för val av entreprenörer för ingrävning och installation till bostadsfastigheten. Viktigt att ni som fått dessa utskick, ger oss ett snabbt svar, så att dessa arbeten kan komma igång, då vi behöver få med så många hushåll som möjligt vid den succesiva igångkörning av ledningssystemet.

Aktiviteter vecka 19

Pumparna sätts på plats i de tre stora pumpstationerna på huvudstammen och driftsätts elektriskt.

Backventiler sätts på ledningsnätet i Svalnäs/Hindensrevsområdet, för att kunna testköra pumpar och ledningsnät.

Provkörning enskilda pumpstationer, som går till på så sätt att el-installatören provkör pumpstationerna med renvatten (OBS ej avloppsvatten ännu!) på de ställen där elinstallation är gjord. Eventuellt får man fylla på vatten direkt i pumpbrunnen med slang på vissa ställen där VVS-installationen inte är färdigkopplad.

OBS! Det är inte tillåtet att använda egna avloppet i sommarstugeområdet, förrän hela ledningsnätet med de stora pumpstationerna testats klart, upp till den kommunala anslutningspunkten.

Vi kommer att meddela er när det är klart!

Den slutliga etappindelningen

På byggmötet den 3 maj med projektgruppen fastställdes körordningen för de kommande grävetapperna, enligt följande:

Etapp 1 = Område 1: Tubbetorpsvägen (El-installation o Ingrävningar till huset skall göras)

Etapp 2 = Område 2: Svalnäs/Hindens Rev (Provkörningar påbörjas vecka 19)

Etapp 3 = Område 5: Söne Kyrkby-området (Grävning pågår och beräknas klar till semestern)

Etapp 4 = Område 6: Söne Sörby-Torp-området (Grävning planeras starta efter semestern)

Etapp 5 = Område 3: Sandvik-området (Grävning under kommande vinter)

Etapp 6 = Område 4: Skalunda-området (Grävning planeras till våren 2017)

Ta en titt på områdeskartan (JPG, 4 MB)!

Vi vill reservera oss för att vintervädret kan rycka sönder vår planering.

Grävningsläget

Hittills har Grävtjänst i Götene grävt 20 500 meter ledningsschakt, d v s ca en tredjedel av den totala längden på ca 60 000 meter. Denna grävning har nått drygt 100 medlemmar, varav ca 70 st i Svalnäs/Hindens Revsområdet.

Här bör tilläggas att den hittills genomförda grävningen innefattar de grövsta ledningsdimensionerna och den s k huvudstammen med tillhörande stora pumpstationer och att kvarvarande grävning utgöres av klenare ledningsdimensioner.

Med försommarhälsningar,
projektgruppen