Saknade avtal, grävstart och första inbetalning

Saknade avtal, grävstart och första inbetalning

Informationsmötena blev lyckade, med ca 200 hushåll som var representerade, utav de ca 300 som anmält intresse. Det var positiva tongångar och det finns ett stort intresse i vårt område för projektet.

Avtal saknas från 40-50 hushåll

Nu när vi har gått igenom inkomna avtal kan vi konstatera att vi saknar ca 40-50 hushåll som inte svarat. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att prata med sina grannar och hjälpa till att fånga upp de som ännu inte har skickat in sina avtal samt att de som läser detta men av någon anledning missat att lämna in sina avtal, tar en sista chans och gör detta omgående!

Grävstart v 42

Grävstarten har senarelagts till vecka 42, för att vi ska hinna få klart med alla underlag såsom kartor, ledningsdragningar, upphandlingar av materiel och sist men inte minst alla avtal.

Första inbetalning i slutet av oktober

På grund av senareläggningen av grävstart kommer vi även att kunna skjuta på första inbetalningen till slutet av oktober. Utskicket av inbetalningsanmodan med skuldebrev och ett förklarande följebrev hur betalning ska ske, görs vecka 41.

Observera att inga betalningar ska göras förrän ni erhållit dessa handlingar!

Pågående arbete

De inkomna svaren är nu inlagda på kartan och bearbetas för närvarande av pumpleverantören, som ska beräkna dimensioner på ledningar och placering av de stora mellanpumpstationerna.

Vi arbetar nu parallellt med upphandling av slangmaterial och kontrakten med entreprenörer.

Vi kommer löpande att uppdatera er om projektläget på denna hemsida, så ta en titt emellanåt!

Hälsningar
Styrelsen