Avloppsprojektet startat, försenade utskick och snart dags för vattenavläsning

Avloppsprojektet startat, försenade utskick och snart dags för vattenavläsning

Vi vet att ni är många som undrar vad som händer. Här kommer en lång och informationstät uppdatering!

Avloppsprojektet startat

Fredagen den 16 oktober var en historisk dag i vår förening, då alla viktiga aktörer var samlade till uppstartsmöte för vårt stora avloppsprojekt.

Nu börjar det handgripliga genomförandearbetet i vårt projekt. De första leveranserna av slang har nu anlänt och maskinerna anländer i slutet av denna veckan.

Det innebär att vi nu klarat av den omfattande förberedelse- och upphandlingsarbetet med val av leverantörer och entreprenörer för projektet m.m.

Följande företag har vi valt att samarbeta med:

  • Skandinavisk Pumpteknik AB, som pumpleverantör och systemleverantör av vårt tryckavloppssystem, ett så kallat LPS-system. De har design- och funktionsansvar för vårt tryckavloppssystem, vilket inkluderar dimensionering av ledningssystemet samt leverans av de enskilda pumpstationerna och de ansamlande större mellanpumpstationerna.
  • Viacon, Lidköping, som leverantör av slang för vatten, avlopp och bredband, inklusive kopplingar och komponenter.
  • Grävtjänst i Götene AB samt MLS Entreprenad AB, som gräventreprenörer. Den sistnämnda skall endast gräva och sätta pumpstationerna i sommarstugeområdet vid Svalnäs och Hindens Rev.

När det gäller bredband har vi etablerat ett samarbete med Lidköpings Bredband, där avsikten är att vår förening står för kanalisationen och Lidköpings Bredband tar vid, när det gäller drift av systemet. För Skalunda och delar av Söne som delvis redan har bredband genom RGSS, har vi inte en färdig-förhandlad lösning ännu.

Samtliga ovanstående parter medverkade på uppstartsmötet tillsammans med representanterna från ÖSS VA, Per Larsson (ordförande och projektledare) samt Anders Andersson (sekreterare och projektadministratör).

Projektets etapper

Avloppsprojektet delas in i 6 etapper (länk till etappkarta finns nedan).

Etapp 1 startar uppe i Örslösa och följer befintlig vattenledning ner mot Hulegården och ”Busskuren”. Den sträckan beräknas klar i februari nästa år.

Etapp 2 fortsätter sedan med en sträckning ända ner till Svalnäs och Hindens Rev, med målsättning att vara klart till mitten av maj 2016.

Etapp 3 omfattar norra hörnet av vårt område mot Sandvik.

Etapp 4 omfattar Skalunda-området.

Etapp 5 omfattar Söne by och Söne mad-området.

Etapp 6 omfattar Söne Sörby och Söne Torp-området.

För de sistnämnda fyra etapperna är inga tider eller turordningar satta ännu, men målsättningen är att hela projektet skall vara klart till våren 2017. Mycket styrs givetvis av vinter och väderförhållanden.

Karta med etapp 1-6 markerade (JPG, 4 MB)

Försenade utskick

Vår strävan att få med så många som möjligt i projektet från start har lett till att vi blivit något försenade med utskicken, vilket vi beklagar. Å andra sidan kan vi glädjas åt att vi nu har lyckats samla ihop 291 intressenter, varav drygt 60 nya medlemmar.

Genom att vi senarelagt grävstarten några veckor, så har vi även kunnat senarelägga första betalningarna i motsvarande grad. De först utskicken till ca 160 medlemmar, görs denna vecka (vecka 43) och resterande görs om två veckor.

I utskicket finns det ett följebrev som förklarar det ekonomiska upplägget i vårt projekt. Läs det noggrant! Observera att vi önskar få ett (1) exemplar av ”skuldebrevet” i retur med bifogat kuvert!

Vattenavläsning 2015

Det är även dags för årets vattenavläsning, som ska ske vecka 44. Ta del av utskicket eller logga in och gå in under flik ”Medlemmar” på denna hemsida! Formuläret för inrapportering kommer att finnas tillgängligt under hela vecka 44 och sedan plockas bort igen.

Hälsningar
Styrelsen