Kategori: Info från styrelsen

Avlopps- och bredbandsprojektet är avslutat

Avlopps- och bredbandsprojektet är avslutat Ett händelserikt år går mot sitt slut och vårt stora avlopps- och bredbandsprojekt är avslutat och i hamn! Arbetsgruppen för projektet hade ett avslutande byggmöte den 14 december och kunde vid summeringen av projektet konstatera

Vattenavläsning v 42

Vattenavläsning v 42 Vecka 42, 16-22 oktober, är det dags att läsa av årets vattenförbrukning på våra vattenmätare. Likt föregående år är det du som medlem som läser av din/dina vattenmätare och själv rapporterar in aktuell mätarställning, med undantag för

Logga in för att få mer information

Logga in för att få mer information På medlemssidan finns information från årsstämman och lägesrapport för avlopps- och bredbandsprojektet. Du som är medlem i ÖSS VA Ek.för. kan logga in med hjälp av länkarna högst upp på sidan, och läsa

Påminnelse: Teckna avtal om bredband innan 28/2

Påminnelse: Teckna avtal om bredband senast 28/2! Det är mycket angeläget att du som bor inom område 1-4 kommer in med beställning till Fastbit AB senast den 28 februari. Skulle du missa ovanstående datum så får du en prishöjning på 3 500

Informationsmöte om bredband 12/1

Informationsmöte om bredband 12/1 Vi hoppas att alla berörda har fått ett utskick med inbjudan till informationsmöte om bredband. På mötet kommer Lidköpings Bredband att informera om de olika delarna i fiberinstallationen, i vilken turordning installationen ska ske samt vad som ska

Top